Thống kê truy cập

 

Anode hóa cứng

Hard Anode: Anode hóa cứng

Chiều dày 40 - 50 µ.

Công dụng: Dùng trong các chi tiết gá yêu cầu độ mài mòn cao, phòng sạch . 


 

Hard Anode: Anode hóa cứng

Chiều dày 40 - 50 µ.

Công dụng: Dùng trong các chi tiết gá yêu cầu độ mài mòn cao, phòng sạch . 

 


 

Hard Anode: Anode hóa cứng

 Chiều dày 40 - 50 µ.

 Công dụng: Dùng trong các chi tiết gá yêu cầu độ mài mòn cao, phòng sạch . 

 


 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

0964.685.639

Hỗ trợ kỹ thuật

0917.391.283

 Liên Hệ

 0433996293

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin tức