Thống kê truy cập

 

Nhuộm đen thép

Nhuộm đen thép
Black Oxide : Nhuộm đen thép - Để chống rỉ, tạo màu đen đều đẹp, không ảnh hưởng đến kích thước sản phẩm   Black Oxide : Nhuộm đen thép - Để chống rỉ, tạo màu đen đều đẹp, không ảnh hưởng đến kích thước sản phẩm

Mạ Nikel hóa

Mạ Nikel hóa
Mạ Niken không điện  - Chiều dày lớp mạ 3-5µ. - Ứng dụng trong chi tiết máy, đảm bảo độ chính xác cao, chịu được hóa chất.     Mạ Niken không điện    - Chiều dày lớp mạ 3-5µ.   - Ứng dụng trong chi tiết máy, đảm bảo độ chính xác cao, chịu được hóa chất. Mạ Niken không điện nền nhôm  - Chiều dày lớp mạ 3-5µ. - Ứng dụng trong chi tiết máy, đảm bảo độ chính xác cao, chịu được hóa chất.

Mạ Nikel

Mạ Nikel
Mạ Niken, chiều dày lớp mạ 5-10µ  

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

0964.685.639

Hỗ trợ kỹ thuật

0917.391.283

 Liên Hệ

 0433996293

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin tức